Mixer 188

PUTSMASKIN
Mixer 188  är en mångsidig putsmaskin lämplig att spruta traditionella och förblandade bruk, specialprodukter, cementbruk och dekorputser. Putsmaskinen kan användas till alla typer av produkter med en maximal kornstorlek av 6 mm och förutsatt att produkterna är pumpbara och avsedda för denna typ av pumputrustning.

Teknisk data

Trefas
Trågvolym:
80 L
Elanslutning:
400V – 50 Hz
Motoreffekt:
5,5 kW
Pumptryck:
0 – 30 bar
Pumpkapacitet (beroende på material och stator):
ca 10 – 40 L
Max kornstorlek:
ca 6 mm
Pump längd (beroende på material):
20 – 80 m
Mått:
140 x 70 x81 cm
Vikt:
185 kg

Tillbehör


​​​​​​​Pumpslangar, slangvindor, mantlar och pumpskruvar