Beräkning vatteninblandning

Mätröret på maskinen (blandarpump, brukspump och automatblandare) visar liter per timme.

För att beräkna vatteninblandningen kan ni följa exemplet nedan:
Antal säck/timme x vattenmängd/säck
T ex, på 1 ton går det 40 st. 25 kg säckar, om varje säck ska ha 4,5 liter vatten, räknar man:
40 säckar x 4,5 liter = 180 liter/ ton x antal ton/timme
Ger pumpen 4 ton/timme, blir det 180 liter x 4 = 720 liter
Då justerar man käglan i mätglaset till 720